இலங்கை செய்திகள்

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை மக்களுக்கு விடுத்துள்ள அறிவிப்பு

தற்பொழுது நிலவும் கொவிட் 19 தொற்று நிலைமை காரணமாக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு வரும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையை வரையறுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைவாக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை சிகிச்சைக்காக (கிளினிக்) சேவையை பெற்றுக்கொள்ளும் நோயாளர்கள் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அது தொடர்பான சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று வைத்தியசாலைப் பணிப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.

சிகிச்சை (கிளினிக்)தொலைபேசி இல 

CARDIOLOGY CLINIC

இதயஇயல் (கிளினிக்)

0113618727

0113618728

0113618736

0113618730

0113618735

NEURO SURGICAL CLINIC

நரம்பியல் மருத்துவம் சார்ந்த கிளினிக்

0113618754

PAIN CLINIC

உடல் வலி தொடர்பான சிகிச்சை

0113618762

DPM-GENARAL

வாதவியல் மருத்துவ சிகிச்சை

0113618538DPM-SPECIAL

வாதவியல் விசேட மருத்துவ சிகிச்சை

0113618770SURGICAL &CARDIOTHORASIC CLINIC

அறுவை மருத்துவம் சார்ந்த மற்றும் இதயஇயல் கிளினிக்

0113618718

SURGICAL & VASCULAR CLINIC

அறுவை மருத்துவம் சார்ந்த மற்றும் செல்குழாய்நாளஞ் சார்ந்த கிளினிக் (அறை இல 19)

0113618719DERMATOLOGY CLINIC

தோலியல் சார்ந்த கிளினிக்

(அறை இல 25)

0113618746 

ENT CLINIC

தொண்டை, மூக்கு, காது தொடர்பான கிளினிக்

(அறை இல 21)

0113618748VS OPD / VP OPD & GU

மருத்துவ, அறுவை சிகிச்சை மற்றும் வாய்வழி, பாலியல் தொடர்பான சிகிச்சை (அறை இல. 18 மற்றும் 24)

0113618724

MEDICAL CLINIC

மருத்துவம் தொடர்பான கிளினிக் (அறை இல. 26,27,36)

0113618742

0113618743

NEPHROLOGY CLINIC

சிறுநீரகயியல் தொடர்பான கிளினிக் ( அறை இல. 09)

0113618715

Most Popular

To Top