எம்மைப்பற்றி

இன்றைய இணைய உலகில் எது உண்மைச் செய்தி, எது பொய்ச் செய்தி என்பதை பிரித்து அறியமுடியாத நிலையில், தமிழர்களின் உண்மைச் செய்திகளை உடனுக்குடன் உலகெங்கும் வாழும் தாய்த் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் அரும்பணியை திறம்பட செய்வதற்கு அடிமுடி செய்தி இணைய ஊடகத்தை தொடங்கி இருக்கிறோம்.

 

© 2020 ADIMUDI NEWS. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Service